Kreveti na kat

Kreveti na kat su vrsta kreveta kod kojih je jedan okvir kreveta smješten iznad drugog.

Takvi kreveti omogućavaju da dvoje ljudi spava u jednoj sobi, a da se pri tome maksimizira iskoristivost ostalog prostora u sobi.

Zbog toga se takvi kreveti koriste u prostorima sa malom površinom poda kao što su brodovi, spavaonice, hosteli, dječije sobe, zatvorske čelije ili studentski i đački domovi. Okviri kreveta na kat su obično postavljeni na četiri stupa svaki na jednom kutu kreveta.

Za penjanje na gornji krevet obično se koriste ljestve iako djeca često pronađu brže načine za penjanje i spuštanje. Gornji krevet je obično ograđen kako spavač u snu ne bi pao sa kreveta. Zbog ljestvi spavanje na gornjem krevetu nije preporučljivo djeci mlađoj od šest godina